More

  Cách xây dựng chiến lược CRM cho doanh nghiệp

  Xây dựng một hệ thống CRM thành công không chỉ là lựa chọn công nghệ phù hợp. Cần có chiến lược CRM phù hợp từ góc độ kinh doanh. Vậy làm thế nào để xây dựng một kế hoạch hiệu quả và phù hợp

  1.Xác định tầm nhìn của doanh nghiệp.

  Các nhà lãnh đạo bán hàng thành công cần phải  biết giá trị của việc có một tầm nhìn rõ ràng. Điều này có thể lặp lại, định hướng hành động mà doanh nghiệp của bạn có thể tập hợp xung quanh. Từ việc trở thành người dẫn đầu thị trường về doanh số bán hàng trong khu vực đến việc xác định lại dịch vụ khách hàng trong ngành. Làm cho tầm nhìn vừa đủ khát vọng để có tác động và đủ rõ ràng để toàn bộ tổ chức có thể hiểu được nó.

  2. Xác định chiến lược.

  Chiến lược là thứ làm cho tầm nhìn có thể đạt được. Giả sử mục tiêu muốn trở thành người dẫn đầu thị trường về doanh số bán hàng. Có thể làm điều này bằng cách cạnh tranh về giá, cung cấp các sản phẩm khác nhau hoặc bằng cách nhấn mạnh dịch vụ sau bán hàng tuyệt vời của bạn không? Điều quan trọng là lập kế hoạch phương pháp để đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh ngiệp. 

  3. Xác định mục tiêu kinh doanh.

  Mục tiêu kinh doanh là nơi mà tầm nhìn và chiến lược được chuyển thành công việc hàng ngày. Một sai lầm phổ biến khi triển khai một hệ thống CRM mới là sao chép lại tất cả các mục tiêu và quy trình kinh doanh cũ, hoàn thiện với sự kém hiệu quả của chúng. Thay vào đó hãy xem việc triển khai như một cơ hội để xem xét và tối ưu hóa cách làm việc.

  4. Sự quan trọng của ban điều hành.

  Tài trợ điều hành là rất quan trọng đối với tầm nhìn tổng thể, chiến lược CRM và mục tiêu kinh doanhđể triển khai thành công. Thiếu sự tài trợ của ban điều hành là một trong năm yếu tố hàng đầu góp phần vào sự thất bại của CRM.

  5. Xác định các số liệu.

  “Bạn không thể quản lý những gì bạn không thể đo lường” là một câu ngạn ngữ được nhiều nhà tư tưởng kinh doanh gán cho. Các chỉ số phải được hiển thị cho mọi người và điều này có nghĩa là tạo trang tổng quan cho tất cả các cấp của tổ chức, từ đại diện bán hàng và người quản lý, cho đến nhóm điều hành.

  6. Ưu tiên các sáng kiến.

  Bạn sẽ không hoàn thành mọi việc cùng một lúc vì vậy hãy quyết định xem điều gì quan trọng nhất cần phân phối trước. Đào tạo thường là ưu tiên vì vậy mọi người đều sẵn sàng sử dụng hệ thống CRM mới ngay khi nó có sẵn.

  7. Xác định lộ trình.

  Bạn không nên xem việc xây dựng một hệ thống CRM hiệu quả như một sự kiện “lớn”.Việc giới thiệu thành công là rất quan trọng nhưng có thể cung cấp các cải tiến và tính năng mới sau khi bạn phát hành trực tuyến cũng quan trọng không kém. Lên kế hoạch sau ngày ra mắt và cân nhắc những khả năng khác bạn cần cung cấp cho doanh nghiệp. 

  Latest articles

  spot_imgspot_img
  182,5k Followers
  Follow

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_img